Autocentrum Zahrádka Cvikov

SAD 5.května 472, Cvikov +420 487 751 666

Měření emisí

Měření emisí je vykonáváno dle aktuálního metodického postupu vydávaného Ministerstvem dopravy - Ministerstvo dopravy - dokumenty. Aktuálně byl vydán "Metodický postup měření emisí vozidel ve stanicích měření emisí (SME), ve stanicích technických kontrol (STK) a při provádění technických silničních kontrol (TSK)" - Metodicky-postup-mereni-emisi-18-9-2019.pdf


Ceny měření emisí

• pro benzínové motory neřízený systém - karburátor - 500,- Kč
• pro benzínové motory řízený systém - katalyzátor - 500,- Kč
• pro dieselové motory s řízeným i neřízeným katalyzátorem - 800,- Kč
• LPG + benzín + revize LPG - 1000,- Kč


Mějte na paměti:
Vozidlo se k měření emisí přistavuje s dostatečným množstvím paliva a provozních kapalin. V případě vícepalivových vozidel musí být dostatek paliva v obou nádržích.